Initiativ for etisk handel

Og vinneren er; Grete Solli, Helse Sør-Øst

Juryen var enstemmig; Grete Solli fra Helse Sør-Øst er årets etiske ildsjel 2011. Årets ildsjel har en sterk og klar stemme i offentlig sektor når det gjelder etisk handel. Hun er genuint engasjert og har bidratt vesentlig til at hele Helse-Norge med over 30 milliarder kroner i samlede innkjøp er på banen.

Det var en overrasket og glad prisvinner som på Initiativ for etisk handel (IEH) sitt årsmøte ble kåret til Årets ildsjel 2011.

- Dette hadde jeg ikke forventet, jeg er både stolt og glad, sa en tydelig rørt Grete Solli da hun ble klappet fram for å motta prisen.

Personlig innsats

I vurderingen av kandidatene la juryen vekt på den enkeltes personlige innsats på en rekke områder som: Kartlegging av risiko og tilpassing av egen forretningspraksis, forbedringstiltak i samarbeid med produsent / leverandør, arbeid for å styrke oppslutningen om etisk handel gjennom åpen rapportering og krav til kunder, agenter eller leverandører og ikke minst innsats for å påvirke politiske rammevilkår og styrke oppslutningen gjennom informasjonsarbeid og åpen rapportering. Grete oppfylte alle kriteriene.

- Uten støtte fra ledelsen i Helse-Sør-Øst og fra IEH hadde det ikke vært mulig å rette fokus mot dette viktige arbeidet. Jeg har fått full oppbakking hele veien og jeg har ikke tall på alle de telefonene jeg har tatt til IEH når det har vært noe jeg var usikker på, sa Grete da hun takket for prisen.

Enorm innsats

Grete Solli har lenge vært opptatt av å stille etiske krav i offentlige innkjøp. Hun mener Helse-Norge ikke kan se seg selv i speilet som helsevesen hvis ikke saks, bandasje og hansker er produsert under etisk forsvarlige forhold. For en knapp måned siden meldte alle helseforetakene i Norge seg inn i IEH. Mye takket være prisvinnerens innsats.

- Det er veldig hyggelig at Grete får denne prisen. Hun er en virkelig ildsjel og har vært en viktig pådriver i vårt arbeid med å styrke kravene til etisk handel. Som en av Norges største offentlige innkjøpere har vi et samfunnsansvar for å sette etiske krav på dagsorden. Det gjør vi både gjennom informasjon og kursing av egne ansatte, men også ved å sette tydelige krav til leverandørmarkedet. Dette er langsiktig arbeid og vi er på ingen måte i mål. Uansett er det gledelig for oss at det vi gjør blir lagt merke til og at medarbeidere som Grete blir satt pris på også utenfor egen organisasjon, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF.

Avhengig av ildsjeler

De to andre nominerte, Monica Sander fra Beer Sten og Anders J. Bredesen fra Allsidige Nord har begge også lagt ned en imponerende innsats for å sette etisk handel på dagsorden. Monica har gjennomført flere forbedringstiltak hos sin indiske stenleverandør og Anders er blitt legendarisk med sitt; “Just Say no”til leverandørene dersom kontraktsvilkårene står i fare for å komme i konflikt med prinsippene i etisk handel.

- De nominerte er verdige kandidater på sine områder alle tre.  IEH er avhengig av ildsjeler som Grete, Monica og Anders som gjennom sitt engasjement styrker oppslutningen og fokus på etisk handel. Slikt engasjement gir håp for de milliarder av mennesker som daglig er berørt av uetiske arbeidsforhold og brudd på grunnleggende menneskerettigheter, sa daglig leder i IEH, Per N. Bondevik da han gratulerte.

-  Og vi er stolte over å kunne hedre Grete Solli med en pris for hennes enorme innsats i offentlig sektor, avsluttet Bondevik.