Initiativ for etisk handel

Anstendig arbeid - en mangelvare

Brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter er dagligdags i global handel og produksjon. Uten anstendig lønn og arbeidsforhold verden over, vil all annen innsats for å bekjempe fattigdom være fullstendig bortkastet, mener internasjonale fagforbund. Derfor var 7. oktober for første gang i 2008 verdens dag for anstendige arbeidsvilkår.

Aksjekurser i fritt fall og kredittmarkeder uten penger fører allerede til masseoppsigelser. Er den økonomiske krisen likevel en mulighet til å styre verden i retning av en mer rettferdig fordeling på tvers av landegrenser?

Verdens første dag for retten til et anstendig arbeid markerer behovet for å synliggjøre betydningen av at alle arbeidstakere jobber under akseptable forhold. At alle har rett til en lønn som dekker grunnleggende levekostnader, arbeider i forsvarlige omgivelser helse- og sikkerhetsmessige omgivelser, og har rett til å organisere seg og forhandle kollektivt om arbeidsvilkår er en del av denne agendaen.

Bak den nye verdensdagen står ITUC sammen med European Trade Union Confederation (ETUC). Med til sammen 165 millioner medlemmer vil forbundene gjøre anstendig arbeid til et hovedtema i fattigdomsbekjempelse – enten myndigheter, frivillige organisasjoner eller fagforeninger står i spissen.

- Med mindre regjeringer, NGO-er og fagforeninger retter et sterkt fokus på arbeidsforhold, må vi fortsette med å drive veldedighet uten stans. Det folk i utviklingsland egentlig ønsker er gode jobber til god betaling. Dette er den eneste langsiktige løsningen på global fattigdom, sier generalsekretær Brendan Barber i britisk LO i en uttalelse.

Kombinasjonen av finans-, mat- og energikriser høsten 2008 rammer mennesker verden over. Verst er det for dem som allerede har svært lite.

-  Mulighet til kursendring
Ifølge generalsekretær Guy Ryder i den internasjonale fagbevegelsen ITUC er krisesituasjonen også en vekker, som har potensial til å styrke arbeidstakerrettigheter og bærekraftig utvikling- i en global sammenheng. Dersom utfallet skal bli slik, mener han, må grunnleggende endring til.

Kampanjen for anstendig arbeid i en globalisert økonomi, fremhever fire sentrale handlingsområder de mener er nødvendige å følge opp dersom bistand og andre former for fattigdomsbekjempelse ikke skal bli bortkastet.

  • En mer rettferdig handel. I dette legger organisasjonene at den rike del av verden åpner sine markeder for varer fra sør.
  • Nye ”grønne” jobber skal ta hensyn til arbeidstakere og miljø
  • Flere lærere og sykepleiere må utdannes slik at det offentlige helsetilbudet blir tilstrekkelig forbedret
  • Grunnleggende arbeidstakerrettigheter, som retten til organisering og til kollektive forhandlinger må bli innarbeidet i og respektert av handels- og finansinstitusjoner

Tallenes tale
Hvert år mister flere titalls tusen mennesker jobben i forbindelse med fagforeningsaktiviteter, viser tall fra den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO. Noen må bøte med livet. I gjennomsnitt dør 6000 mennesker av yrkesrelaterte sykdommer hver dag. Det er over to millioner per år.

Den norske regjeringen har markert en styrket innsats på området, blant annet ved å gi 100 millioner kroner til ILO over to år. I september 2008 ble en ny strategi for anstendig arbeid i globalisering lansert.

Handel og utvikling
Initiativ for etisk handel (IEH) har forbedring av arbeidsforhold i norske bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheters leverandørkjeder som sin kjernevirksomhet.

IEH anser anstendige arbeidsforhold for å være en nøkkelkomponent i handel som fremmer utvikling – og ikke bare økonomisk vekst. Etisk handel dreier seg derfor om å stille krav til arbeidsforhold i egen leverandørkjede.