Etisk handel Norge

Barneslaver vever luksussilke

Nok en gang er barneslaveri avdekket i asiatisk silkeproduksjon. I Bangladesh blir barn helt ned i femårsalderen brukt som tvangsarbeidere i produksjon av eksklusive tekstiler. Mange får ikke en gang betalt.

Barneslaveri er ikke bare et problem i produksjon av billigvarer.

I Bangladesh blir svært fattige barn tvunget til å arbeide i Jamdani-industrien. Såkalt Jamdani-silke har ofte svært forseggjorte, innvevde detaljer, og regnes for å holde meget høy kvalitet. Stoffet blir solgt i eksklusive klesmarkeder, og er blant Asias dyreste silketekstiler. Det brukes særlig til sarier, men også til skjerf og andre tekstilvarer og klesplagg.

Kummerlige forhold
Under et nylig besøk til Jamdani-produsenter i landsbyen Noapara i Rupganji, ble det ifølge avisen The Daily Star avdekket at flertallet av veverne er barn på mellom fem og ti år. Barna jobber fra soloppgang til åtte om kvelden. Lønnen for de langt fleste er ekstremt lav, og noen får bare mat i betaling.

Arbeidsgiverne hevder en ung alder er passende for opplæring til industrien, fordi barna lærer raskt og er lydige.

- Hovedkriteriet for å velge så små barn, er at de adlyder arbeidsgiverne uten å protestere, sier arbeidsgiver Badrul Alam til Daily Star.

Sultelønn og ingen betaling overhodet, forklares med at barna gjør mange og kostbare feil.

For mange familier er det avgjørende at også barna arbeider for å skaffe mat og andre nødvendige varer. Foreldrenes fattigdom blir imidlertid utnyttet på det groveste.

Det normale er at barna er lærlinger i to år, de fleste uten annen lønn en mat og en minimal ukentlig kompensasjon i penger.

Veverne som ansetter barna inngår deretter toårige arbeidsavtaler med barnas foreldre, vanligvis for mellom 3000 og 10000 av den lokale valutaen Taka. Ofte skjer betalingen i to omganger, først en del til foreldrene ved kontraktsinngåelse og deretter en del til barna etter at arbeidsperioden er over, skriver Business Trading Ethically. 

Grove lovbrudd
I henhold til FNs konvensjon om barnets rettigheter skal ikke barn under 18 år utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare. Barn under 15 år skal ikke utføre arbeid som kan hemme deres skolegang og utdanning. I Bangladesh er denne lavalderen satt til 14 år.

Vil ha kampanje
Myndighetene, med arbeidsministeren i spissen, reagerte i første rekke ved å gjennomføre overraskelsesbesøk hos andre Jamdani-produsenter enn dem journalisten hadde vært innom.

Resultatet fra stikkprøvene i Narayanganj mandag 28. juli, var at enda flere barnearbeidere ble funnet. Flertallet viste seg å være feilernærte, og de jobbet under svært uhygieniske vilkår.

Ifølge Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) er det 17000 Jamdani-produksjonssteder i Noapara, Rupshi, Tarabo og Khalpar.

Besøksteamet oppfordrer nå regjeringen i Bangladesh til å iverksette en kampanje mot ansettelse av barn i produksjon av Jamdani.

Barnearbeid er uløselig knyttet til fattigdom, og et kjent problem i store deler av verden på tvers av bransjer. En rapport fra Human Rights Watch dokumenterte i 2003 at silkeindustrien ikke er noe unntak.

IEH anbefaler ikke boikott når norske bedrifter oppdager barnearbeid i sine leverandørkjeder.