Etisk handel Norge

Menneskehandelkonferansen 2019

14. november 2019
Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo
ROSA
rosa-help.no/menneskehandelkonferansen/

ROSA har igjen gleden av å invitere til en nasjonal konferanse om menneskehandel, den 15. november 2019

Konferansen skal være en møteplass for aktører på menneskehandelfeltet og en arena for læring, utvikling og samarbeid. Krisesentrene inviteres til et eget seminar for krisesenteransatte dagen før konferansen. 

For mer informasjon og påmelding, klikk her.