Etisk handel Norge

Lansering av boken Næringsliv og menneskerettigheter

25. september 2019
Kl. 08.30-09.30
Sehesteds gate 3, 0484 Oslo
Universitetsforlaget

Tema for lanseringen: «Hva er forventningene til næringslivet, og hvordan skal disse innfris?»

Arrangementet er åpent for alle! Meld deg på her: https://bit.ly/2mmoecK

Program onsdag 25. september:
08.30 Velkommen til lansering, ved redaktør Nesli Gin Cin, Universitetsforlaget
08.35 Litt om bokens innhold, ved forfatterne Frode Elgesem og Njål Høstmælingen
08.40 Paneldebatt med professor Ola Mestad som moderator

Paneldeltakere:
Johan H. Andresen fra Etikkrådet og Ferd
Heidi Furustøl fra Etisk handel
Tellef Thorleifsson fra Norfund