Etisk handel Norge

Etikkinformasjonsutvalget skal skrive lovutkast om informasjonsplikt for næringslivet

Etikkinformasjonsutvalget har fått utvidet mandat og skal nå også skrive selve lovutkastet til en eventuell lov som vil pålegge næringslivet å opplyse om hvordan varene og tjenesten er produsert.

Daglig leder i Etisk handel Norge Heidi Furustøl er medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal levere lovutkastet til statsråden 28. november. - Vi går nå inn i en meget intens lovskrivingsfase og det avgjørende blir å lage en lovtekst som øker næringslivet innsats slik at det skapes varige forbedringer for arbeiderne i de global leverandørkjedene som norsk næringsliv er en del av. Stikkord her er åpenhet og aktsomhetsvurderinger sier Furustøl. Se også utvalgets statusrapport fra i sommer