Etisk handel Norge

Informasjonsmøte: pilot av QuizRR i India (for medlemmer)

22. august 2019
Kl. 09:30 - 11:00
Etisk handel Norge
Etisk handel Norge /QuizRR
Katrine Karlsen
katrine@etiskhandel.no

Vi inviterer til informasjonsmøte om pilot for QuizRR i India. For Etisk handel Norge medlemmer med produksjon i India vil det i perioden november 2019 til juni 2020 være mulig å delta i en pilot for å introdusere QuizRR opplæring hos indiske leverandører.

Målet med piloten er å introdusere opplæringstilnærmingen i det indiske markedet.  Opplæringsmoduler og filmer blir tilpasset den indiske konteksten. Videre vil piloten fokusere på et område i India, med tanke på kvalitet på leveranse, språk og regionale forskjeller. Området vil defineres ut i fra hvor interesserte medlemmer har produksjon. Deltakelse er gratis for Etisk Handel Norge medlemmer, hvor målet er å få med 15 produsenter i piloten.


På informasjonsmøtet får dere mer informasjon om piloten, hva det vil si å delta og gi oss deres innspill på muligheter og utfordringer dere ser.

Hensikten er å gi et utgangspunkt slik at du kan vurdere om deltakelse i piloten er aktuelt for din virksomhet.


Agenda:

09:30 – 09:45: Velkommen og bakgrunn for pilot av QuizRR i India
09:45 – 10:00: Hvordan ser behovet for opplæring på produsentnivå i India ut?
10:00 – 10:30: Gjennomgang av pilot, tidslinje, hva kreves av deg og produsent og neste steg mtp. deltakelse
10:30 - 11:00: Diskusjon om muligheter og utfordringer med å introdusere QuizRR i India

Hvis du ønsker å delta via Go to meeting skriv det i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet. Du får tilsendt en link et par dager før møtet.

Felt merket med * er nødvendige.