Etisk handel Norge

Take Action! Det er Verdens miljødag

#BeatAirPollution er meldingen fra FNs miljøprogram på verdens miljødag, 5, juni. Vi i Etisk handel Norge ønsker at flest mulig skal bruke dagen til å vurdere egen innsats mot luftforurensning.

Verdens miljødag er blitt markert hvert år siden 1972 da den ble etablert av FN for å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål. Hovedtema for verdens miljødag i 2019 er luftforurensning. 

Take action #BeatAirPollution

Temaet berører alle over hele verden, nå og fremtidige generasjoner. Vi ber deg benytte dagen til å vurdere egen innsats mot luftforurensing både hjemme og i det daglige arbeidet.

  • Hvordan påvirker dine handlinger folk du har rundt deg? 
  • Hva har dine valg å si for den som produserer produktene du bruker i hverdagen, eller varene du kjøper inn på vegne av arbeidsplassen?

I tillegg håper vi du vil bruke 1 minutt og 30 sekunder på FNs video om Miljødagen - det er vel anvendt tid! 

Klikk her for video: https://www.worldenvironmentday.global/

Se Etisk handel Norges miljørelaterte arrangementer her: http://etiskhandel.no/Aktuelt/IEH_arrangement/index.html