Etisk handel Norge

Hvordan samarbeid og koordinering kan bidra til bedre arbeidsforhold i steinindustrien

09. september 2019
Kl. 09:30-13:00
Oslo, Statsbygg, Biskop Gunnerus' gate 6
Etisk handel Norge og Statsbygg
Magne Paulsrud
magne@etiskhandel.no

Statsbygg og Etisk handel Norge inviterer offentlige byggherrer til seminar om arbeidstaker- og menneskerettigheter i produksjon av naturstein.

Stein fra Kina, India, Portugal og andre land pynter det offentlige rom: Karl Johans gate i Oslo, Tusenårsstedet i Stavanger, Bybanen i Bergen, jernbanestasjoner, nytt Nasjonalmuseum, veiprosjekter for å nevne noe. I tillegg kommer alle stor og små prosjekter i kommuner.

I mange år har det vært kjent at arbeidsforholdene i steinindustrien er farlige. Hvert år dør flere tusen kinesere av lungesykdommen silikose - en sykdom som særlig rammer arbeidere i sektoren. Arbeidere utnyttes og frarøves grunnleggende rettigheter. I 2006 var stein fra Kina oppslag i norske, svenske og europeiske medier. Har situasjonen endret seg de siste 13 årene? Rapporter forteller at arbeidere er utsatt.

Offentlige oppdragsgivere er viktige og store kunder av naturstein. I følge to store aktører på leverandørsiden er dette landets største:

  • Store byer (inkl. etater/kommunale virksomheter)
  • Statens Vegvesen, Statsbygg, Bane Nor, Forsvarsbygg, Helsebygg, og «andre bygg»

Oppdragsgivers ansvar kommer til uttrykk i §5 i lov om offentlige anskaffelser. Dette håndteres på ulike måter av kommuner og andre offentlige oppdragsgivere. Bransjeforeningen for anleggsgartnere (NAML) ønsker forutsigbarhet. De forteller om ulike praksiser. Det er uheldig, og kanskje konkurransevridende? 

Målgruppe

Ledere/prosjektledere/innkjøpere i offentlige virksomheter som gjør entrepriseanskaffelser der naturstein er en del av anskaffelsen. Siste punkt på programmet er kun for offentlige oppdragsgivere.

Program

09:30-10:00 – Mingling. Enkel bevertning

10:00-10:10 - Velkommen

10:10-10:25 – Innledning og bakgrunn

10:25-10:45 – Hva skjedde da Statsbygg kjøpte kinesisk granitt til Nytt Nasjonalmuseum?

10:45-11:05 – Gode råd er ikke nødvendigvis dyre. Hva bør oppdragsgivere gjøre?

11:05-11:20 – Forutsigbarhet, takk!

11:20-11.50 – Lunsj

11:50-13:00 - Samordning og samarbeid – hva og hvordan? (evt. tidligere avslutning)


Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.