Etisk handel Norge

Kan produktene dine lages uten vann?

13. juni 2019
Kl. 08:00-10:00
Oslo, IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Etisk handel Norge, Kirkens Nødhjelp og Storebrand
Henrik Mollatt
henrik@etiskhandel.no

Ikke det, nei? Overforbruk og forurensning av vann i produksjonsland er ett av mange risikoområder som kan påvirke norske virksomheters lønnsomhet. Lær mer om hvordan du kan styrke din virksomhets risikohåndtering med nye landstudier og innspill fra sivilsamfunn, og hvordan investorer knytter vannspørsmål til finansiell risiko.

Handler du i områder der det er risiko for brudd på menneskerettigheter eller er miljøutfordringer? Etisk handel Norge (tidligere IEH), Kirkens Nødhjelp og Storebrand inviterer til frokostseminar om risikohåndtering i leverandørkjeden, med India og vann i fokus.

Etisk handel Norge utvikler landstudier – country briefs - til bruk i medlemmenes/virksomhetenes overordnede risikokartlegging. Landstudiene peker på risiko knyttet til menneskerettighet, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon ved sourcing fra utvalgte land. Landstudiene utdypes nå på utvalgte miljøområder.

  • Frokostseminaret viser hvordan en overordnet risikokartlegging på land er første steg for å kunne avdekke risiko knyttet til blant annet vannforvaltning. Etisk handel Norges oppdaterte landstudie på India, inkludert vannstudie, blir gjort tilgjengelig for deltakerne på frokostseminaret.
  • Kirkens Nødhjelp presenterer sine prosjekter knyttet til vannforvaltning, der interessentdialog er sentralt for å håndtere reell risiko.
  • Storebrand beskriver hvordan de vurderer vanntilgang og vannforvaltning til finansiell risiko.

MÅLGRUPPE:

Seminaret er åpent for alle interesserte offentlige og private virksomheter og organisasjoner.

PROGRAM:

 08:00-08:30 Kaffe, te, enkel frokostservering og mingling

08:30-08:45 - Bærekraft og risikohåndtering i leverandørkjeden v/ Reidun Blehr Lånkan, Etisk handel Norge

08:45-09:10 – Lansering og presentasjon av Etisk handel Norges nye landrapporter og vannrapport v/ Linn Aakvik og Henrik Mollatt, Etisk handel Norge

09:10-09:35 -  Interessentdialog  v/Lisa Sivertsen, avdelingsleder for politikk og samfunn Kirkens Nødhjelp

09:35-10:00-  Storebrand, Finansiell risiko – vannforvaltning Karin Gjerde-Meyer, Fungerende leder for Bærekraftige Investeringer Storebrand

Priser

Gratis inngang!

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.