Etisk handel Norge

Lovlig og bærekraftig trevirke

17. juni 2019
Kl. 09:00-13:00
Oslo, IEH, Hausmannsgate 19
NEPCon, Virke, NHO Service og handel og Initiativ for etisk handel (IEH)
Silje Bøe
silje@etiskhandel.no

Seminar om ulike tilnærminger til hvordan sikre bærekraftige tre- og papirprodukter i verdikjeden og oppfylle lovkrav i EUs tømmerforordning

Hvordan er bærekraftig trevirke med på å oppfylle FNs bærekraftsmål? Hva er lovlig trevirke? Hvordan jobber virksomheter i ulike bransjer med bærekraftig trevirke?

Bærekraftig bruk av trevirke i bygg, møbler, leker, interiør og papirprodukter bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål. Dette seminaret viser hvordan ulike bransjer jobber med bærekraftig trevirke, og hvordan ulike virksomheter jobber for å sikre ansvarlige verdikjeder for tre- og papirprodukter.

Lær av bedrifter som Fritsøe Engros, Vestre, Lekolar og Elopak.

Målgruppe

Seminaret er åpent for alle interesserte virksomheter og organisasjoner, herunder virksomheter som:

  • Bruker, handler med, eller produserer tre- og papirprodukter
  • Ønsker å bidra til bruk av bærekraftig og lovlig produserte tre- og papirprodukter
  • Skal etablere system for aktsomhetsvurderinger (due diligence) i henhold til Tømmerforordningen

Program

9.00 Registrering og kaffe
9.15 Velkommen
9.20 Tema: Bærekraftig treprodukter

  • Bærekraftig forretningspraksis – hvordan kjenne til risiko og håndtere denne v/ Initiativ for etisk handel (IEH)
  • Case: Sourcingvalg – nøkkelen til bærekraft? v/ Vestre
  • Case:Bærekraftig forretningspraksis – fokus på bærekraftig trevirke i møbler og leker v/Lekolar

10.15 Kaffepause og nettverk

10.30 Tema: Hvordan bidrar sertifisering av skog til FNs bærekraftsmål

  • - FSC og FNs bærekraftsmål v/ FSC
  • Case: Ansvarlig sourcing av kartong og markedskrav v/Elopak

11.15 Lett lunsj og nettverk
11.45 Tema: Tømmerforordningen – lovkrav til treprodukter og håndtering av risiko

  • Tømmerforordning: Håndtering av risiko i leverandørkjeder - Utfordringer og løsninger v/ NEPCon
  • Case: Hvordan sikrer importører at treprodukter er lovlige og bærekraftige - Tømmerforordning, FSC, PEFC v/Fritsøe Engros

13.00 Ferdig

Kursavgift og vilkår for påmelding

Pris for medlemmer: 450

Pris for ikke-medlemmer: 1200

Frist for påmelding er en uke før kursstart. IEH tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. Påmelding er bindende. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel før kursdato uten gebyr. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato blir det lagt til et avmeldingsgebyr som tilsvarer 25% av kursavgiften. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved å la være å møte opp, må hele kursavgiften betales. Kursavgiften faktureres i etterkant av kurset.