Initiativ for etisk handel

Etisk handel-konferansen 2019

18. september 2019
Oslo, DOGA

18. september arrangerer vi den årlige etisk handel-konferansen.

Hold av datoen allerede nå. Mer info kommer.