Etisk handel Norge

ESG + aktsomhetsvurderinger = bærekraftige investeringer

26. april 2019
Kl. 08:15-10:30
Oslo, Essendrops gate 7, Nordea
Etisk handel Norge, Norsif, Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, KLP

Investorers interesse for ESG øker. Likevel, mye tyder på at det er et stykke igjen før ESG-rangeringer er tilstrekkelig standardisert slik at de er mer entydige og kan hjelpe investorene i å gjøre bærekraftige investeringer. Et viktig, men lite kjent verktøy er OECDs nye veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Fredag 26. april inviterer Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) sammen med Initiativ for etisk handel (IEH), OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og IEH-medlem Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sine medlemmer til en innføring i aktsomhetsvurderinger og bærekraftige investeringer. Dette seminaret retter seg mot porteføljeforvaltere, øvrig finansbransje og alle andre som vil lære seg kunsten å gjøre gode aktsomhetsvurderinger.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer hos Norsif og Etisk handel Norge (tidligere IEH)

PROGRAM

08:15-08:30 Kaffe, te og mingling

08:30-08:45 Tempen på finansbransjen – er ESG bare ord og lite handling? v/Monica Mee,  komiteleder i Norsif og bærekraftspesialist i Nordea

08:45-09:10 Hvordan gjør KLP sin ESG rangering? v/Jeanett Bergan leder bærekraftige investeringer KLP

09:10-09:30 Innføring i OECDs retningslinjer og klagemekanismen v/ sekretariatsleder Cathrine Halsaa OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

09:35-10:00 Praktisk bruk av OECDS kortveilder i aktsomhetsvurderinger v/ daglig leder Heidi Furustøl Initiativ for etisk handel

10:00-10:30 Spørsmål og diskusjon med panelet: Monica Mee, Jeanett Bergan, Cathrine Halsaa og Heidi Furustøl

Påmelding på mail til kontaktperson: Monica Mee (mailadresse: monica.mee@nordea.com og mobil: 907 22 251)