Etisk handel Norge

Frokostseminar: Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

30. april 2019
Kl. 08:00-10:00
Oslo, CJ. Hambros plass 2d
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Hvilket handlingsrom har offentlige innkjøpere som vil ta samfunnsansvar og stille sosiale krav i offentlige anskaffelser?

Mange varer produseres i lavkostland, med stor risiko for brudd på arbeiderrettigheter og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Derfor oppfordres innkjøpere i økende grad til å stille krav for å fremme sosiale hensyn i anskaffelsene. Men det kan være uklart hvor langt innkjøperne kan gå i å stille slike krav.

Seminaret viser gjennom konkrete eksempler fra forvaltningen, domstoler og klagenemnder hvilke rettslige og praktiske rammer som innkjøperne må forholde seg til i de ulike fasene  av anskaffelsesprosessen. Seminaret tar blant annet for seg:

  • hvilke anskaffelser og varekjøp som innebærer høy risiko for brudd på rettigheter
  • aktuelle menneskerettigheter og krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • hvordan innkjøpere kan stille krav om sosiale merkeordninger og standarder
  • tilknyttede regler om avvisning av leverandører
  • oppfølging av kontrakten, inkludert sanksjoner ved brudd på krav

Ragnhild Lunner, som har skrevet masteroppgave om disse temaene, vil sammen med Kristian Jåtog Trygstad gjennomgå hvilke grunnleggende og viktige regler som gjelder når innkjøpere vil fremme samfunnsansvar i anskaffelsen.

Seminaret er egnet for offentlige oppdragsgivere, leverandører og organisasjoner.

PROGRAM: 

08.00 – 08.30: Registrering og lett servering
08.30 – 08.35: Innledning ved partner og advokat Kristian Jåtog Trygstad
08.35 – 09.45: Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
09.45 – 10.00: Spørsmål

Arrangementside og påmelding ligger her.