Etisk handel Norge

Antikorrupsjonskonferansen 2019

06. juni 2019 - 07. juni 2019
Oslo, Felix Konferansesenter
ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer, KS

Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører.

Hvem passer konferansen for?

Konferansen ønsker å bidra til viktig kompetanseheving og passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon, herunder:

- privat sektor
- offentlig sektor
- ikke-statlig virksomhet (NGO)
- velferds-/bistandsorganisasjoner

Konferansen er non profit

Alle inntekter fra konferansen går til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen. Antikorrupsjonskonferansen gir faglig påfyll, inspirasjon og legger til rette for nettverksbygging på tvers av sektorer. Et eventuelt overskudd vil benyttes til et særskilt formål innen korrupsjonsforebygging.

Påmelding vil bli lagt ut her