Etisk handel Norge

IEH frokostseminar 1. april : Praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger

01. april 2019
Kl. 08.00 - 10.00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Initiativ for etisk handel og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Initiativ for etisk handel inviterer sammen med Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv til en frokost-økt hvor vi med hjelp av den ferske kortversjonen av OECDs veileder, vil gi deltakerne en praktisk innføring i hvordan næringslivet kan gjøre aktsomhetsvurderinger på mennesker, samfunn og miljø.

Norske myndigheter forventer at næringslivet gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Men hva er aktsomhetsvurderinger og hvordan skal det gjøres i praksis? Kortversjonen «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring» gir en kort og praktisk innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og tydeliggjør hvilket ansvar virksomheter har for å opptre ansvarlig.

 Les mer om OECDs veileder og prosessen bak her: http://etiskhandel.no/Artikler/15143.html

Program mandag 1. april

0800-0830          Frokost og mingling

0830-0850       OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs veileder for    aktsomhetsvurderinger v/Frode Elgesem Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

0850-0920          Hvordan bruker IEH OECDs kortveileder i etisk handel-arbeidet? v/Heidi Furustøl Initiativ for etisk handel

0920-0935          Hvordan bruker IEH-medlem Varner OECDs aktsomhetsmodell i sitt etisk handel arbeid? v/ Vegard Neverlien

0935-1000          Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Bindende påmelding

Frokostseminaret er gratis

Frokostseminar 1. april : Praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger

Felt merket med * er nødvendige.