Etisk handel Norge

Informasjonsplikt om samfunnsansvar? - Dialogmøte

01. mars 2019
Kl. 09:00-11:00
Virkes lokaler, Henrik Ibsens gate 90
IEH, Etikkinformasjonsutvalget, Virke
Heidi Furustøl
heidi@etiskhandel.no

Etikkinformasjonsutvalget ble nedsatt av regjeringen i august 2018 for å vurdere om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

Ekspertutvalget ledes av jusprofessor Ola Mestad og har medlemmer fra NHO, Virke, LO, Forbrukertilsynet, Stormberg, Initiativ for etisk handel og akademia (BI, NHH og UiO). 

Program

08.45-09.00 kaffe og te

09.00-09.15 Innledning v/Ola Mestad leder av Etikkinformasjonsutvalget

09.15-09.30 Enor AS/Culina v/Irene Gulbrandsen

09.30-09.45 Norgesgruppen v/ Bjart Pedersen

09.45-10.00 Pause  

10.00-10.45 Rundebordsamtale med Virke og IEHs medlemmer med utgangspunkt i spørsmålene nedenunder

10.45-11.00 Oppsummering 

I henhold til utvalgets mandat er formålet med en slik plikt at:

  1. Forbrukere og organisasjoner skal få informasjon om hvordan næringsdrivende arbeider for å ivareta grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjeder.
  2. Informasjonsplikten skal også bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sørge for anstendige arbeidsforhold for arbeidere i egne leverandørkjeder.  

En informasjonsplikt om samfunnsansvar vil berøre næringsdrivende og utvalget ønsker derfor innspill til sitt arbeid. Sentrale spørsmål som deltakerne bør forberede seg på er:

  • Etterspør forbrukere og organisasjoner informasjon om produksjonssteder/leverandørkjeder/arbeidsforhold? Hvilken informasjon etterspørres?
  • Hvordan følges underleverandører opp i dag, og hva er de største utfordringene? Hvor langt nedover i kjeden er det mulig å ha oversikt og innsyn? 
  • Hva er erfaringene med aktsomhetsvurderinger, og hvilke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er særlig sentrale i vurderingene? 
  • Hvilken informasjon bør omfattes av en evt. informasjonsplikt? Hva slags informasjon bør unntas og hvorfor?
  • Hva er forskjellene på leverandørkjeder til typiske forbruksvarer og andre varer (komponenter til industri)? 
  • Hva er erfaringene med eksisterende norsk lovgivning (regnskapslovens krav til redegjørelse om samfunnsansvar, lov om offentlige anskaffelser, miljøinformasjonsloven)?
  • Hvordan følges internasjonale standarder i dag (f. eks. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, ILOs kjernekonvensjoner)?
  • Bør det skilles mellom store og små foretak hva gjelder informasjonsplikten?

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.