Etisk handel Norge

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – En innføring

Dette dokumentet gir deg en kort og praktisk innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og tydeliggjør hvilket ansvar virksomheter har for å opptre ansvarlig.

Last ned
rapport
Organisasjon:
OECD kontaktpunkt
År:
2019

Selv om mange bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, kan det være en stor utfordring å gjennomføre det i praksis. Særlig er det utfordrende å vite hvilket ansvar man har for sine forretningsforbindelsers virksomhet, for eksempel leverandørkjeden.

Veilederen er en kortversjon av "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct". Hovedveilederen ble vedtatt i OECDs ministerråds­møte våren 2018 etter en grundig konsultasjonsprosess som involverte næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn, arbeidsgiversiden og myndigheter. OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i Norge har oversatt og laget en kortversjon "OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – En innføring", som er vedlagt.

Aktsomhetsvurderinger hjelper virksomheter både til å unngå negativ påvirkning og skade på mennesker, samfunn og miljø, og til å rette opp skader som måtte oppstå. Alle selskaper, uansett størrelse, forventes å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning og rette opp skade.