Initiativ for etisk handel

Dialogmøte: Hvordan bidra til etisk produksjon av kirurgiske instrumenter?

21. januar 2019 - 21. januar 2019
Medtek Norge og IEH