Etisk handel Norge

Frokostmøte: Moderne slaverilov - britiske erfaringer

22. januar 2019
Kl. 08.15-09.30
Oslo, Hausmannsgt. 19
IEH

Skal norsk næringsliv pålegges obligatoriske aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter? Cindy Berman forteller om britenes erfaringer med The Modern Slavery Act.

Cindy Berman er leder for moderne slaverilovgivning hos vår britiske søsterorganisasjons Ethical Trading Initiative. Hun kommer til frokostseminaret for å fortelle hvordan britisk næringsliv har engasjert seg både i forkant og i etterkant av den britiske Modern Slavery Act og hvilke momenter hun anbefaler at en eventuell norsk lovgivning dekker. 

Heidi Furustøl, daglig leder i IEH og medlem av Etikkinformasjonsutvalget vil holde en kort innledning.

En rekke land har nettopp eller er i ferd med å innføre ny lovgivning. Den norske debatten er i full gang med blant annet det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som nå utreder mulig lovgivning og Arbeiderpartiets Jette Christensen som foreslår at Stortinget ber regjeringen utrede en rapporteringslov etter britisk mal.

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle, men spesielt rettet mot næringslivet og IEHs medlemmer.

Møtet avholdes på engelske og det serveres lett frokost fra kl 0800.

Seminaret er fulltegnet