Etisk handel Norge

Workshop: FNs bærekraftsmål for næringslivet

13. november 2019
Kl. 09.00-15:00
Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål.

Målgruppe

Private og offentlige virksomheter. 

Kursinnhold og læringsmål

FNs bærekraftsmål har raskt blitt et veikart for virksomheters arbeid på bærekraft. Men uten de riktige analysene og forarbeidet kan man risikere å ende opp med en bingo-øvelse som resulterer i "SDG-washing".

Workshopen gir innføring i FNs bærekraftsmål, samt hvordan komme fram til hvilke bærekraftsmål som er viktige for din virksomhet.

Basert på virksomhetens aktiviteter begynner vi på en vesentlighetsanalyse av hvilke mål din virksomhet kan bidra mest effektivt til, og hvilke mål dine interessenter forventer at du leverer på. Videre jobber vi med hvordan du kan omsette dette i praksis i gjennom utforming av strategier og mål for egen virksomhet.

  • Hva er FNs bærekraftsmål og hva betyr de for næringslivet og for offentlig sektor.
  • Hvilke bærekraftsutfordringer og muligheter som er sentrale for din virksomhet.
  • Metode for å komme fram til hvilke bærekraftsmål som er viktige for din virksomhet.
  • Forståelse for hvordan integrere/operasjonalisere FNs bærekraftsmål i egen virksomhet.

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Oversikt over virksomhetens aktiviteter og hva virksomheten gjør på bærekraft/samfunnsansvar per i dag.

Varighet

6 timer. Arrangeres 2 ganger i året.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 950 per person (for IEH medlemmer) og kr 4200 per person for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer kursmateriell og servering.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.