Etisk handel Norge

Etikkinformasjonsutvalget – åpent innspillsmøte

13. desember 2018
Kl. 09:00-11:00
Litteraturhuset, Nedjma
Etikkinformasjonsutvalget

Regjeringen har besluttet å nedsette en ekspertgruppe for å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden.

Vårt arbeid er i gang og vi ønsker å høre dine synspunkter. Etikkinformasjonsutvalget inviterer derfor berørte aktører som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og akademia til å delta og gi innspill til spørsmål som:

  • Hvilke hensyn taler for og mot en etikkinformasjonsplikt?
  • Hva slags informasjon bør omfattes av en eventuell etikkinformasjonsplikt?
  • Hvordan bør informasjonen gjøres tilgjengelig?

Enkel servering og sosialisering fra kl. 08.30. Velkommen!

Vi tar også gjerne imot skriftlige innspill i forbindelse med møtet, eller via vår nettside

Påmeldingsskjema ligger her!