Etisk handel Norge

Hva er klimarisikoen for norske bedrifter?

21. november 2018
Kl. 08:00-10:00
KLP, Dronning Eufemias gate 10

Hvordan kan selskaper kartlegge og rapportere klimarisiko‐faktorene som er relevante? Hva er erfaringene hos selskapene som har kommet lengst med dette arbeidet? Hva er toppledelsens rolle, og hva må styret passe på?

Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris‐avtalen kan vi vente oss en stadig strammere klimapolitikk. Ny teknologi utfordrer eksisterende produkter og forretningsmodeller. Samtidig ser vi at klimaendringer fører til mer ekstremvær, og gjør stor skade.

Summen av dette er klimarisikoen som norske bedrifter i alle næringer nå står overfor, og som må håndteres om man ønsker lønnsomhet og vekst i en verden som på kort tid skal omstilles til et lavutslippssamfunn.

Program

08.00–08-30:
Frokost og kaffe

08.30–08.40:
Hvordan driver KLP sitt arbeid med klimarisiko
Sverre Thornes, konsernsjef, KLP

08.40–09.00:
KLP og Klimastiftelsen presenterer ny rapport om
klimarisiko – hvordan kan norsk næringsliv komme i gang
med arbeidet?
Maria Gjølberg, Anders Bjartnes og Lars Erik Mangset

09.00–09.40:
Hvordan og hvorfor gjør vi klimarisiko‐analyser?
Erfaringer så langt
Hilde Røed,Vice President Sustainability, Equinor
Bjørn K. Mauritzen,Head of Climate Office, Hydro

Hva er styrets ansvar og rolle?
Liv Monica Stubholt, partner i Selmer

09.40–10.00:
Panelsamtale

HER FINNER DU PÅMELDING