Etisk handel Norge

Frokostmøte: Reviderte Seriøsitetskrav

09. november 2018
Kl. 08:300-10:00
Biskop Gunerius gate 6, Oslo
Statsbygg

I 2018 evaluerte vi seriøsitetsarbeidet og -kravene vi stiller. På frokostmøtet presenterer vi utkast til nye seriøsitetskrav og forteller om erfaringer vi har gjort som gjør at vi nå reviderer bestemmelsene. Vi har blant annet tydeliggjort krav til faglærte, strammet inn på gjennomsnittsberegninger og vurderer å stille krav til faste ansettelser.

BNL og Fellesforbundet vil delta og gi sine foreløpige kommentarer til forslaget.

Det er viktig for oss å involvere bransjen og få innspill før nye kontrakts-
bestemmelser vedtas. Frokostmøtet vil være startskuddet for innspillsrunden.

Program

08.00-08.30 - Servering av frokost

08.30 - Hvorfor er seriøsitet viktig for Statsbygg? ved byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg

- Evalueringsprosessen og forslag til reviderte bestemmelser
ved SHA-leder Tanja Dugstad

- Ris eller ros?
ved administrerende direktør Jon Sandnes, BNL og nestleder Steinar Krogstad, Fellesforbundet

10.00 - Arrangementet avrundes

Påmelding til Anne Bente Helland Pedersen på e-post: anpe@statsbygg.no

Påmeldingsfrist: onsdag 7. november.
Velkommen!