Etisk handel Norge

AVLYST: IEH forum: Pakistan som sourcingmarked - kontekst, utfordringer og muligheter. KUN FOR IEH MEDLEMMER

12. november 2018
Kl. 12:30-15:00
Oslo, IEH
IEH
Katrine Karlsen
katrine@etiskhandel.no
45282539

Pakistan er et sourcingmarked i vekst for IEH medlemmer innen flere sektorer. Det er også et land med stor risiko knyttet til arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandørkjeder. IEHs lokale samarbeidspartner, organisasjonen PILER ved Zulfiqar Shah er i Oslo og vil gi IEH medlemmer en unik innsikt i situasjonen i Pakistan. Dette er et forum du må få med deg hvis du har produksjon i Pakistan eller vurderer å starte opp.

Pakistan er et viktig sourcingland for flere IEH medlemmer. Landet har store utfordringer og kan betegnes som et høyrisikoland for produksjon pga. dårlige arbeidsforhold, korrupsjon og svakt lovverk. Diskriminering, barnearbeid, HMS og fagforeningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger er vesentlige risikoområder. 

12 november er vi så heldig å ha Zulfiqar Shah fra IEHs samarbeidspartner PILER i Oslo for å gi IEH medlemmer et unikt bilde av situasjonen i Pakistan. 

Zulfiqar er joint director hos PILER og er en av Pakistan's fremste og mest  respekterte menneske- og arbeidstakerrettighetsaktivister. Han har deltatt i sivilsamfunnsdelegasjoner til FNs menneskerettighetsråd i Geneve og det Europeiske Parlamentets komite for menneskerettigheter og handel. 

Agenda

12:30 - 12:45: Velkommen og introduksjon

12:45 - 13:45: Kontekst, utfordringer og muligheter i Pakistan som sourcingmarked

13:45 - 14:00: Pause

14:00-14:30: Fokus på spesifikke utfordringer i sentrale leverandørkjeder for IEH medlemmer som sourcer fra Pakistan

14:30 - 15:00: Erfaringsutveksling og diskusjon om Pakistan som sourcingmarked.