Initiativ for etisk handel

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Har din bedrift behov for mer kompetanse på ansvarlig næringsliv og hvordan gjennomføre dette i praksis?

Kurset gir en unik mulighet for kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Kurset består av tre heldagssamlinger fordelt på seks måneder med individuell veiledning, som bistår med det din bedrift har behov for. Tentativ oppstart er 20. november. Det er ingen deltakeravgift.

For mange er utfordringen å konkretisere og gjennomføre arbeidet med å kartlegge og håndtere risiko relatert til egen bedrift. I kurset vil deltakerne få en innføring i ansvarlighetskompasset. Mål for kurset er at bedriften har utarbeidet en plan for oppfølging av ansvarlighetskompasset. Deltakere på tidligere kurs har satt særlig pris på muligheten til å la seg inspirere av, utveksle erfaringer og nettverke med andre bedrifter på tvers av bransje og virkeområde, samt å få oversikt over internasjonale standarder og relevante verktøy.