Etisk handel Norge

Kan vi nå bærekraftsmålene uten å ødelegge jorda?

17. oktober 2018
Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo. Rom C1-060.
www.wwf.no/sdg_rapport

Ny forskning på FNs bærekraftmål legges frem samtidig i Oslo, Roma og New York den 17. oktober. Handelshøyskolen BI og WWF Verdens naturfond inviterer til presentasjon av funnene på BI Nydalen.

Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI og Stockholm Resilience Center har drevet et stort forskningsprogram for å se hvordan FNs bærerkraftmål kan nås innenfor rammene av jordklodens tåleevne. Er det virkelig mulig å levere på alle de 17 målene innen 2030 uten at vi gjør skade på natur og miljø? En helt ny modell – som tar hensyn til både natur, mennesker og økonomi – er utviklet og gir vitenskapelige svar på spørsmålet.

Lanseringen finner sted tre steder samtidig:
Jørgen Randers legger frem rapporten i Roma (Club of Rome), mens Johan Rockström gir en TED Global-talk fra New York. I Oslo presenterer Per Espen Stoknes hovedfunnene på BI Nydalen, etter innledning ved WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell. Deretter blir det paneldebatt hvor du blant annet kan høre reaksjonene til Espen Barth Eide (Ap), Janicke Scheele (DNB) og Penelope Lea (Miljøagentene).