Etisk handel Norge

Bærekraft, ESG og Compliance - Er det lønnsomt å investere ansvarlig?

10. oktober 2018
Kl. 08.30-11.00
Oslo, SANDS, Cort Adelers gate 33,
Initiativ for etisk handel (IEH) og Advokatfirmaet SANDS (Steenstrup Stordrange)
Henrik Mollatt
henrik@etiskhandel.no
+47 909 83 301

Bærekraft står øverst på svært mange selskapers agenda for tiden. Innen finansnæringen snakker vi ofte om ansvarlige investeringer og det refereres til investorers håndtering av såkalte «ESG» - environmental, social og governance - faktorer. I dag er det en omfattende utvikling innen området, og en rekke interessenter bidrar både til å sette temaet på agendaen og øke forventningskravene. Men er det egentlig lønnsomt å investere ansvarlig?

I dette frokostseminaret arrangert av Initiativ for etisk handel (IEH) og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS) vil ulike aktører med bred erfaring innen tematikken dele sine perspektiver og refleksjoner. Velkommen!

Klikk lenke for påmelding: PÅMELDING!

PROGRAM

08.30    Registrering og frokost

 09.00    Velkommen

v/ Nicolai Skridshol, Leder for Compliance og Partner i SANDS og Heidi Furustøl, Daglig leder for Initiativ for etisk handel (IEH)

 09.05    Overordnet om bærekraft i finansnæringen

               v/Matthew Smith - Leder for bærekraftige investeringer, Storebrand 

 09.25     Compliance i M&A: Kostnad eller investering?

                Nicolai Skridshol og Lene Eia Bollestad, SANDS

 09.40     Hvordan jobbe med bærekraft i leverandørkjeden?

  • Hva sier FN (UNGP) om næringslivets ansvar for bærekraftig forretningsdrift?
  • Hva innebærer det å arbeide med ESG - sosial- og miljørisiko - i globale leverandørkjeder?
  • Ulike metoder og programmer

Heidi Furustøl, daglig leder i IEH

 10.00     Pause

 10.15      Hva betyr ESG for FSN Capital?

  • I investeringsstrategien
  • I vurdering og oppfølging av porteføljeselskaper

v/ Rebecca Christine Svensøy, General Counsel i FSN Capital Partners

 10.35     Oppsummering: 

  • Hva er de tre viktigste kriteriene for å sikre at bærekraft og business henger sammen? 

IEH, SANDS, FSN Capital og Storebrand – diskuterer

 10.55      Avslutning og spørsmål

 Klikk lenke for påmelding: PÅMELDING!