Initiativ for etisk handel

VG: Noen av varene vi importerer er laget av barn eller slaver

VG har intervjuet IEH-leder Heidi Furustøl om moderne slaveri. "Flere og flere land har vedtatt lover mot moderne slaveri. Norge er ikke et av dem" skriver avisen.

I VG-artikkelen som ble publisert denne helgen forteller Furustøl om initiativet for en moderne slaverilov, som er et samarbeid mellom IEH, Rafto Foundation for Human Rights og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. 

– Vi importerer varer for ca. 680 milliarder i året. At noen av de varene er laget av barn eller slaver, er noe som er helt sikkert, fordi dette har vi ikke noe lovforbud mot, sier blant annet Furustøl til VG.

Les hele artikkelen her: https://bit.ly/2wHfBv


VG skriver med IEH som kilde at et av de viktigste argumentene for en lovendring, er at man skal fohindre brudd på menneskerettighetene. Punkt to er at det skal være like konkurransevilkår for dem som jobber skikkelig.

– Det skal ikke lønne seg for en konkurrent som selger varer og kan gjøre dette billigere på grunn av slave- eller barnearbeid, sier Furustøl til avisen.

Større åpenhet

Leder i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Frode Elgesem er også sitert i VG-artikkelen:
– Vi trenger å få utredet en slik lov med sikte på å ansvarliggjøre næringslivet, også for det som skjer i leverandørkjedene internasjonalt. Det vil også vil skape større åpenhet om hvordan norske selskap tjener pengene sine, sier han.

- Komplekse problemstillinger

I en kommentar til avisartikkelen understreker IEH-leder Furustøl viktigheten av det arbeidet som gjøres for å fremme god praksis i innkjøpsprosessen:
- Å  forhindre tvangs- og barnearbeid er en viktig motivasjon for næringslivets arbeid med ansvarlig innkjøp og medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH). Samtidig er det viktig å være klar over hvor komplekse disse problemene kan være, og nødvendigheten av felles innsats på tvers av myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet. Det er derfor viktig å ikke stille urimelige krav, men fremme god praksis, sier Furustøl. 

Les også rapporten om moderne slaveri fra Raftostiftelsen.