Etisk handel Norge

Medlemsmøter: QuizRR – introduksjon og implementeringsoppdatering

17. september 2018
Kl. 11:00 – 12:00 / 12:30 – 14:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
QuizRR og IEH
Katrine Karlsen
katrine@etiskhandel.no
45 28 25 39

Den digitale opplæringsløsningen QuizRR brukes av et raskt økende antall virksomheter og deres leverandører.

252 fabrikker i Kina, Bangladesh benytter i dag løsningen og over 60 000 arbeidere, mellomledere og ledere har gjennomført opplæringen. QuizRR er en viktig samarbeidspartner for IEH og medlemmer i arbeidet med å tilby effektive løsninger for kapasitetsbyggingstiltak på fabrikknivå i arbeidet med å gå «beyond audit».

Du kan lese mer om QuizRR-samarbeidet her.

QuizRR og IEH inviterer 17 september til medlemsmøte i Oslo for å gi:

  1. En introduksjon av løsningen til medlemmer som vil vurdere QuizRR som et forbedringstiltak i sine leverandørkjeder
  2. En gjennomgang av det siste på utviklingsfronten, implementering og sondering av nye markeder for lansering av QuizRR løsningen som retter seg mot medlemmer som bruker QuizRR. Her kan du se en liten teaser av nyprodusert film til Worker Engagement modulen.

Agenda 

11:00-12:00 Introduksjon til QuizRR og hvordan løsningen kan integreres i din virksomhets forbedringsarbeid. Fra 12:30 – 14:00 er det mulig for deltakere på denne delen og bli igjen for å bruke tid på å teste opplæringsløsningen og fortsette dialogen med Annika fra QuizRR.

Målgruppe: Medlemmer som er interessert i å lære mer om QuizRR

12:00-12:30: Lunsj for deltakere fra introduksjonsdelen og de som skal delta på impementeringsdelen kl 12:30

12:30 – 14:00: Implementeringsoppdatering

  • Gjennomgang av det siste på utviklingsfronten: innhold, filmer, nye moduler, blended learning tilnærming og støttemateriale for lokale representanter
  • Nye markeder og samarbeidsmuligheter for QuizRR løsningen
  • Erfaringsutveksling om muligheter og utfordringer

Målgruppe: Medlemmer som allerede arbeider med QuizRR

14:00 – 16:30: Mulighet for eget møte med QuizRR. Hvis dette er ønskelig gi beskjed på forhånd slik at vi kan allokere tid avhengig av interesse.

Sofie og Annika fra QuizRR er tilgjengelig for møter den 18 september. Si ifra hvis dette er av interesse.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.