Etisk handel Norge

IEH bidrar til masterkurs ved Universitetet i Bergen

Vil du lære mer om næringslivets menneskerettighetsansvar? Universitetet i Bergen tilbyr etterutdanningskurs for deg med arbeidserfaring og høyere utdannelse.

IEH-leder Heidi Furustøl er en av foredragsholderne på masterkurset som er et samarbeidsprosjekt mellom Raftostiftelsen, Institute for Human Rights and Business og Universitetet i Bergen, der kurset inngår som en del av videreutdanningsprogrammet ved Institutt for sammenliknende politikk. Kurset strekker seg over samlinger fordelt på høstsemesteret, og søknadsfristen er nå utvidet til 2. september. Søknader etter fristen kan sendes direkte til terje.knutsen@uib.no.

Deltakerne vil lære om sammenhengen mellom internasjonal handel og arbeider- og menneskerettighetene. Internasjonale standarder som UN Guiding Principles on Business and Human Rights vil bli nøye gjennomgått. Foredragsholderne vil også tilby praktiske verktøy for å håndtere etiske dilemmaer, og metoder for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Her kan du lese mer om kurset og melde deg på!