Initiativ for etisk handel

Infomøte/kic-off aktsomhetsvurderingsprosjekt tekstil (kun medlemmer)

28. august 2018
Kl. 09:00-11:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

IEH er tildelt midler fra Norad til gjennomføre et aktsomhetsvurderingsprosjekt innen tekstil- og sko; dvs grundig kartlegging og forbedringsarbeid i en utvalgt leverandørkjede. Dette er en unik mulighet til å gå i dybden i egen leverandørkjede og få til faktiske forbedringer. Bli med på møtet for mer informasjon og beslutning om fokus for prosjektet.

 IEH vil sammen med sine medlemmer gjennomføre tre dyptgående aktsomhetsvurderinger i tre høyrisiko leverandørkjededer, med midler fra NORAD. De skal føre til forbedringer innenfor menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i disse leverandørkjedene. Ett av disse prosjektene vil være innenfor tekstilbransjen.

Dagligvare-medlemmene har allerede begynt arbeid i tilsvarende prosjekt, der fokuserer de på cashewnøtter importert fra Vietnam.

På dette møtet går vi gjennom innspill som har kommet og beslutter fokus for prosjektet. 

Om du enda ikke har meldt inn dine mest risikofylte produkter, ta kontakt med Reidun(at)etiskhandel.no. 

 Vi setter opp webinar for de som ikke har mulighet til å komme til Oslo, skriv "webinar" i kommentarfeltet. 

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.