Etisk handel Norge

Grønt veikart for gode investeringer

Denne uken lanserer finansnæringens Veikart for grønn konkurransekraft. Business as usual er ikke lenger en mulighet, vi lever på lånt tid, sier Idar Kreutzer.

Veikartet som legges frem på årets bærekraftkonkurranse skal vise hvordan finansnæringen kan spille en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, har lenge vært en talsmann for et mer bærekraftig næringsliv – sist på IEHs årskonferanse for en drøy måned siden:

Se Kreutzers foredrag her!

-I finans låner vi gjerne bort penger til noen som trenger noe, som for eksempel en bolig. Men vi liker at folk har en plan for å betale tilbake. Nå låner vi ressurser fra fremtiden, uten en plan for hvordan vi skal gjøre opp for oss, sa Kreutzer under konferansen.

Mindre risiko, bedre avkastning

De siste fem årene har oppmerksomheten og kunnskapen rundt ansvarlig forretningsdrift økt betraktelig, og etiske investeringer er gått fra å være et nisjeprodukt til å utgjøre en tredjedel av markedet. Flere investorer styrer unna selskaper som ikke tar hensyn til miljø, menneske- og arbeidsrettigheter, fordi risikoen blir for høy.

Kreutzer er tydelig på at bærekraftprinsippet må være en del av en bedrifts kjernevirksomhet. Det er rasjonelt med tanke på klimaet, men også for å motvirke risiko og sikre avkastning.

-Kommer du til en bank i dag for å låne penger, vil de stille spørsmål ved virksomhetens miljøstrategier. Har du gode svar, er det en klar fordel i kredittprosessen, sier han.

Miljø & menneskerettigheter

Investeringer gir bærekraft, bærekraft gir investeringer, står det i introteksten til Bærekraftkonferansen 2018.

Omfattende studier viser at et tydelig fokus på bærekraft har en positiv innvirkning på innovasjon, effektivitet og langvarig konkurransedyktighet. Det lønner seg, rett og slett.

Finans Norge-direktøren understreker at det ikke er tilstrekkelig å ta hensyn til miljøet, næringslivet må ta innover seg hele bærekraftperspektivet:

-Vi har som intensjon å jobbe målrettet også mot menneskerettigheter, sier han.