Initiativ for etisk handel

Gode arbeidsforhold kan avgjøre innkjøp av engangshansker

Sykehusinnkjøp stiller nye krav til nasjonal anskaffelse av engangshansker: Etisk handel er et av tildelingskriteriene.

Norske sykehus bruker millioner av engangshansker hvert år. Hanskene produseres hovedsakelig i Malaysia, på fabrikker der migrasjonsarbeidere jobber i produksjonen, skriver nettavisen Anbud 365 denne uken.

-Alt i 2013 så vi at vi betalte akkurat det samme for en hanske uavhengig av om den var produsert på en fabrikk med gode eller dårlige arbeidsforhold. Det var derfor viktig å få våre leverandører til å forstå at de måtte velge fabrikker med omhu og være en krevende kunde for å sikre anstendige arbeidsforhold, sier Grete T. Solli, fagsjef samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, divisjon Sør-Øst, til Anbud365.

Les hele saken her!

Hun sier Sykehusinnkjøp ønsket å belønne leverandører som velger fabrikker med gode forhold, og stilte derfor følgende tildelingskriterier:

«Produsenten av hanskene bør tilby sine migrasjonsarbeidere bedre vilkår enn minimumskravene i sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Oppfyllelse av kravet vil bli evaluert på bakgrunn av opplysninger om:

  • Hvordan produsenten oppbevarer migrasjonsarbeidernes dokumenter (f. eks pass) og hvordan migrasjonsarbeiderne får tilgang til dem
  • Hvilke grunnleggende helsetilbud som tilbys migrasjonsarbeiderne
  • Migrasjonsarbeidernes minimum- og maksimum lønn (begynnerlønn og høyeste lønn som kan oppnås)
  • Migrasjonsarbeidernes innkvarteringskostnader («husleie»)
  • Migrasjonsarbeidernes arbeidstid (pr dag, uke og mnd)
  • Migrasjonsarbeidernes organisasjonsrett