Initiativ for etisk handel

Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

05. september 2018
Kl. 10:00-15:00
Oslo, Operasjonssalen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7
IEH og Transparency International Norge
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet på siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Er det i det hele tatt mulig å unngå korrupsjon i globale leverandørkjeder? Dette kurset gir deg en innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid. I samarbeid med Transparency International Norge.

Målgruppe

Offentlige virksomheter; innkjøpere, innkjøpsledere, CSR/bærekraft/antikorrupsjon/etisk handel - ansvarlige og andre med ansvar for kontrakts- og leverandørkjedeoppfølging.

Kursinnhold

På kurset vil du få en innføring i praktisk metodikk for arbeid med ansvarlig leverandørkjedestyring og oppfølging av risiko i leverandørkjeden. Deretter dykker vi dypere ned i metoden og tar for oss antikorrupsjonsarbeid spesielt; hva er risikoen for korrupsjon i globale leverandørkjeder? Hvordan håndtere korrupsjonsrisiko i produsentland og i egen innkjøpsprosess? Hvilke verktøy finnes? 

Forsvarets Logistikkorganisasjon deler erfaringer med korrupsjonssaker innenfor Forsvaret og forteller om  FLOs arbeid med risikostyring og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

Videre får du konkrete tips og råd om hvordan din virksomhet kan starte utviklingen av et antikorrupsjonsprogram i leverandørkjeden.

Kurset er praktisk lagt opp med mye bruk av dilemmaer, caser og diskusjon. 

Læringsmål 

  • Kjenne til metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring
  • Kjenne til risiko og konsekvenser av korrupsjon i leverandørkjeden
  • Kunne starte arbeidet med utvikling av antikorrupsjonsprogram i egen virksomhet

 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEH og TIs medlemmer: kr 500
  • Ikke-medlemmer: kr 2500

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.