Initiativ for etisk handel

Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden

05. september 2018
Kl. 10:00-15:00
Oslo, Operasjonssalen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7
IEH og Transparency International Norge
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Hvordan kan offentlige virksomheter håndtere risiko for korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? På dette kurset får du innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Målgruppe

Offentlige virksomheter; innkjøpere, innkjøpsledere, CSR/bærekraft/antikorrupsjon/etisk handel - ansvarlige og andre med ansvar for kontrakts- og leverandørkjedeoppfølging.

Kursinnhold

På kurset vil du få en innføring i praktisk metodikk for arbeid med ansvarlig leverandørkjedestyring og oppfølging av risiko i leverandørkjeden. Deretter dykker vi dypere ned i metoden og tar for oss antikorrupsjonsarbeid spesielt; hva er risikoen for korrupsjon i globale leverandørkjeder? Hvordan håndtere korrupsjonsrisiko i produsentland og i egen innkjøpsprosess? Hvilke verktøy finnes? Du får konkrete tips og råd om hvordan din virksomhet kan starte utviklingen av et antikorrupsjonsprogram i leverandørkjeden.

Kurset er praktisk lagt opp med mye bruk av dilemmaer, caser og diskusjon. 

Læringsmål 

  • Kjenne til metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring
  • Kjenne til risiko og konsekvenser av korrupsjon i leverandørkjeden
  • Kunne starte arbeidet med utvikling av antikorrupsjonsprogram i egen virksomhet

 

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.