Etisk handel Norge

Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden

30. oktober 2019
Kl. 10:00-15:00
Oslo, Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo
Etisk Handel Norge og Transparency International Norge
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Målgruppe

Private og offentlige virksomheter; innkjøpere, innkjøpsledere, CSR/bærekraft/antikorrupsjon/etisk handel - ansvarlige og andre med ansvar for kontrakts- og leverandørkjedeoppfølging.

Kursinnhold

På kurset vil du få en innføring i praktisk metodikk for arbeid med ansvarlig leverandørkjedestyring og oppfølging av risiko i leverandørkjeden. Deretter dykker vi dypere ned i metoden og tar for oss antikorrupsjonsarbeid spesielt; hva er risikoen for korrupsjon i globale leverandørkjeder? Hvordan håndtere korrupsjonsrisiko i produsentland og i egen innkjøpsprosess? Hvilke verktøy finnes? Videre får du konkrete tips og råd om hvordan din virksomhet kan starte utviklingen av et antikorrupsjonsprogram i leverandørkjeden.

Du får også høre fra Samuel Wong fra det Hong Kong baserte revisjonsbyrået SCSA group, om utbredelsen av korrupsjon og bestikkelser i deres sosiale revisjoner i globale leverandørkjeder. I tillegg får du høre fra Grete Solli i Sykehusinnkjøp om deres antikorrupsjonsprogram internt og i leverandørsamarbeid, og Cira Holm fra Yara fortelle om dere erfaringer med tilretteleggingsbetalinger i leverandørkjeden. 

Kurset er praktisk lagt opp med mye bruk av dilemmaer, caser og diskusjon. 

Program

10:00-10:15 – Velkommen og introduksjon

10:15-10:30 – Aktsomhetsvurderinger v/Etisk Handel Norge

10:30-11:30 – Korrupsjonsrisiko, forebygging og respons v/Transparency International (TI)

11:30-12:00 – Lunsj

12:00 -12:30 – Korrupsjon i sosiale revisjoner v/Samuel Wong, SCSA group

12:30-13:00 – Sykehusinnkjøps antikorrupsjonsprogram v/Grete Solli, Sykehusinnkjøp

13:00-13:30 – Yaras erfaringer med tilretteleggingsbetalinger v/Cira Holm, Yara

13:30-13:45 – Pause

13:45-14:45 – Dilemmatrening

14:45 – 15:00 – Oppsummering

Læringsmål 

  • Kjenne til metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring
  • Kjenne til risiko og konsekvenser av korrupsjon i leverandørkjeden
  • Kunne starte arbeidet med utvikling av antikorrupsjonsprogram i egen virksomhet

 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEH og TIs medlemmer: kr 500
  • Ikke-medlemmer: kr 2500

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.