Etisk handel Norge

Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

30. oktober 2019
Kl. 10:00-15:00
Oslo, Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo
Etisk Handel Norge og Transparency International Norge
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Hva gjør du når det viser seg at leverandørens utslippstillatelse skyldes bestikkelser? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon skyldes en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Målgruppe

Private virksomheter; innkjøpere, CSR/bærekraft/antikorrupsjon/etisk handel - ansvarlige og andre med ansvar for leverandørkjedeoppfølging.

Kursinnhold

På kurset vil du få en innføring i praktisk metodikk for arbeid med ansvarlig leverandørkjedestyring og oppfølging av risiko i leverandørkjeden. Deretter dykker vi dypere ned i metoden og tar for oss antikorrupsjonsarbeid spesielt; hva er risikoen for korrupsjon i globale leverandørkjeder? Hvordan håndtere korrupsjonsrisiko i produsentland og i egen innkjøpsprosess? Hvilke verktøy finnes?

Kurset er praktisk lagt opp med mye bruk av dilemmaer, caser og diskusjon. 

Læringsmål 

  • Kjenne til metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring
  • Kjenne til risiko og konsekvenser av korrupsjon i leverandørkjeden
  • Kunne starte arbeidet med utvikling av antikorrupsjonsprogram i egen virksomhet

 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEH og TIs medlemmer: kr 500
  • Ikke-medlemmer: kr 2500

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.