Initiativ for etisk handel

Fem år etter Rana Plaza

24. april 2018
Kl. 8.30-9-30
Oslo, Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6
Fremtiden i våre hender (FIVH)
https://www.framtiden.no/aktuelt/moter/fem-ar-etter-rana-plaza.html

Stadig mer av tekstilene vi kjøper her i Norge kommer fra Bangladesh. Har arbeidernes sikkerhet blitt bedre etter katastrofen i 2013? Kom på frokostmøte der spørsmålet vil bli diskutert.

Program

  • Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender, gir en fersk statusrapport fra Bangladesh. Hun besøkte landet rett før påske i år.
  • Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter, orienterer om hva vi i Norge kan gjøre for å styrke arbeidernes sak i land som Bangladesh.
  • Heikki Eidsvoll Holmås, tidligere utviklingsminister, forteller om hva norske politikere kan bidra med.
  • Vegard Grøslie Wennesland, rådgiver Fellesforbundet (LO), om det ansvaret norsk fagbevegelse har.
  • Carin Leffler, fagansvarlig tekstil Framtiden i våre hender, om sikkerhetssituasjonen på fabrikker i Bangladesh

Se nettsiden for registrering.