Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs (VENTELISTE)

26. februar 2019
Kl. 09:00-15:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH.

Dette kurset gir en bredere forståelse for hvorfor arbeid med bærekraftige leverandørkjeder er viktig. Den påfølgende workshopen, Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk, tar for seg implementeringen av bærekraftsarbeidet. Sammen danner de grunnlaget for andre kurs hos IEH.

Målgruppe:

Kurset passer for alle private og offentlige virksomheter, men er spesielt egnet for CSR- og etisk handelsansvarlige, innkjøpere, ledere og andre stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med bærekraftig handel. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Innhold og læringsmål:

I lys av internasjonale rammeverk og trender får du en grundig innføring i hva bærekraftig handel innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet, enten du er bedrift, i offentlig sektor, i fagbevegelsen, eller en NGO. Vi tar for oss ulike caser, og får besøk av et IEH medlem som forteller om sitt arbeid med bærekraftig handel.

Læringsmål:

  • Forstå hva bærekraftig handel, etisk handel, ansvarlig næringsliv og «Corporate Social Responsibility» er.
  • Kjenne til internasjonale trender og rammeverk
  • Forstå hvilket ansvar du og din virksomhet har for ivaretakelse av arbeids- og menneskerettigheter, beskytte miljøet og motarbeide korrupsjon på andre siden av kloden
  • Forstå hva en «Code of Conduct» er, og hvorfor det er grunnlaget for alt arbeid med bærekraftig handel.
  • Forstå hvorfor dette er relevant for akkurat deg og din bedrift ­­- kan nettopp din bedrift rammes av en «skandale»?

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper, men du vil få mer ut av kurset ved å sette deg inn i hva din virksomhet gjør på feltet.

Forberedelse og gjennomføring:

Gjennomgang av egen strategi og rapportering på samfunnsansvar (hvis noe foreligger). Kurset gjennomføres ved hjelp av presentasjoner og diskusjoner. 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEHs medlemmer: kr 980
  • Ikke-medlemmer: kr 3400 (kr 2200 for NGOer og ideelle organisasjoner)

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Kurset er fullt. Om du ønsker å bli satt på venteliste kontakt info(at)etiskhandel.no