Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

24. april 2019
Kl. 09:00-15:30
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom U-042 (se lenke under)
s.mazemap.com/2F55pmH

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. På kurset lærer du hvordan en slik rutine omsettes til praksis.

Målgruppe:

Innkjøpsledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For IEH-medlemmer og ikke-medlemmer. IEH-medlemmer har fortrinn (se lenger ned). Maks 16 deltakere.

Innhold og læringsmål:

  • Overordnet risikoanalyse for prioritering av anskaffelser, og markedsdialog
  • Grundigere risikoanalyse (metode og verktøy)
  • Kontraktsoppfølging av etiske krav - trinn for trinn

Kurset inngår i IEHs opplæringsprogram for offentlige virksomheter og består av: 1) Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav (kan deles i to moduler: overordnet risikoanalyse og markedsdialog; kontraktsoppfølging). 2) Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel? For nye anbefaler vi grunnkurset Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden? I tillegg arrangere vi IEH:forum for medlemmer der ulike tema settes på dagsorden.

Tidligere deltakere:

Et meget bra kurs som gir engasjement for å jobbe videre i egen bedrift

Bra og nyttig med en praktisk tilnærming og erfaringsutveksling, øvelser og diskusjoner

Forkunnskaper:

Det forventes at deltakere har grunnleggende kunnskap om etiske krav i offentlige anskaffelser. Veielderen "Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser" danner rammen for kursene. Les også mer om temaet på IEHs nettsider og Difis nettsider.

Forberedelse og gjennomføring:

Deltakerne bør ha lest veielderen "Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser" og rapporten "Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser: en undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser".

I forkant av kurset får deltakere tilsendt maler og verktøy.

Ta med laptop. Kurset er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og diskusjon.

Varighet:

1 dag (6,5 timer). Kurset holdes 2 ganger per år

Kursavgift og vilkår for påmelding;

Påmeldingsfrist 12.04.2019.

Kr 980 for medlemmer av IEH og kr 3.400 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av deltaker.

IEH-medlemmer har fortrinn inntil fire uker før kursdato. Deretter åpnes det for ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer må gjerne melde seg på tidligere, men settes på venteliste. Fire uker før kursdato får ikke-medlemmer beskjed. Deretter er det førstemann til mølla.

Frist for påmelding er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte. I så fall får deltakerne beskjed 10 virkedager før arrangementet, eller tidligere. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel. Da bortfaller deltakeravgiften. Ved avmelding 5, eller færre, virkedager før arrangementet faktureres avgiften i sin helhet. Ved godkjent fravær faktureres ikke deltaker.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.