Etisk handel Norge

Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

26.09, 05.11 og 04.12
Kl. 09:00-15:00
Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden.

Kart: ITUC Global Rights Index 2017

Workshopene bygger på hverandre, og det forventes at deltakerne er med på alle tre delene. Dersom virksomheten har flere ansatte som er involvert i etisk handel arbeidet anbefales det at disse deltar sammen. Mellom hver workshop legges det opp til selvstendig arbeid med risikokartlegging for egen virksomhet.

Målgruppe

CSR- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner som bør ha kunnskap om operative oppgaver knyttet etisk handel arbeidet i organisasjonen.

Kursinnhold 

Workshop 1

  • Næringslivets ansvar for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon
  • Introduksjon til aktsomhetsvurderinger
  • Interessenters rolle i kartlegging og forbedringsarbeid
  • Overordnet risikokartlegging

Workshop 2

  • Kartlegging av faktiske brudd på CoC i leverandørkjeden
  • Iverksette systemer for å forebygge og begrense brudd og risiko for brudd

Workshop 3

  • Hvordan rette opp brudd på CoC
  • Hvordan styrke egen påvirkningsmulighet
  • KPIer for effektiv håndtering av risiko og gjenoppretting.
Hver workshop består av faglig innledning og praktiske gruppeoppgaver. Hjemmeoppgaver mellom hver workshop for å implementere innhold fra workshopene i egen virksomhet. For best utbytte av workshopen bør sette av én til to hele arbeidsdager mellom hver workshop for disse oppgavene. 

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Deltakere skal ha gjennomført Etisk Handel Norges innføringskurs i etisk handel eller lignende. Virksomheten skal ha vedtatt og formidlet sine etiske retningslinjer til alle 1.ledds leverandører. Deltakere må også ha satt seg godt inn i informasjon om de ulike delene av CoC på Etisk Handel Norges nettsider.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 2900 per person (medlemmer), kr 12600 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. Etisk Handel Norge tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Tidligere deltakere om kurset

En skikkelig øyeåpner! Viktig kurs for å få en bedre oversikt på problemstillingen i de landene vi opererer i.

Nyttig og effektivt kurs - veldig bra å få hjelp til å prioritere!

Kjempenyttig å komme sammen med andre for å diskutere felles problemstillinger!

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.