Initiativ for etisk handel

Sosial dumping og offentlige anskaffelser

12. april 2018
Bryggegata 6, Aker Brygge, Oslo
DLA Piper Norway

DLA Piper stiller med sine anskaffelses- og arbeidsrettsadvokater for å presentere temaet og problemstillingene som oppstår.

Offentlige oppdragsgivere er pålagt relativt omfattende plikter knyttet til kontroll av om minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår faktisk overholdes ved gjennomføringen av kontrakter inngått, og Riksrevisjonen har avdekket at overholdelsen av denne kontrollplikten er lav hos oppdragsgiverne.

Spørsmål om hvilke konsekvenser manglende overholdelse har, herunder anskaffelsesrettslige konsekvenser, melder seg. Sistnevnte er tema i en artikkel skrevet av DLA Piper Norway sine anskaffelsesadvokater som er under publisering i et juridisk tidsskrift.

Et separat, praktisk spørsmål er dessuten hvilke minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår som stilles. Forskriftsverket stiller krav om at "gjeldende landsomfattende tariffavtale" skal legges til grunn på områder hvor det ikke finnes allmenngjorte tariffavtaler. Hvilken "gjeldende landsomfattende tariffavtale" som skal legges til grunn vil kunne være grobunn for egne tvister.  

Les mer her!