Initiativ for etisk handel

Lead or let die konferansen – stor pågang!

Årets etisk handel konferanse som går av stabelen 26.april ser ut til å bli mer populær enn noensinne. Mange har allerede sikret seg en plass, så her kan det fort bli fullt. Vi har Early bird-priser og tilbyr 4 kolleger for prisen av 3 slik at flere i virksomheten som har nytte av faglig påfyll eller ny kunnskap om bærekraft tar turen. Vi sees på årets viktigste møteplass for bærekraftig handel.

Lead or let die: sustainability transformed møter du top notch eksperter som Louise Nicholls fra Marks and Spencer og Caroline Rees fra SHIFT, Stig Ebert Nilssen, Executive Vice President fra CEO Orkla Care og Jan Christian Vestre, CEO i Vestre og andre toppledere, innkjøpsdirektører, bærekraftsansvarlige og mange flere. Sammen vil vi se hvordan Norge kan styrke sin ledende posisjon på menneskerettigheter, miljø og bærekraft, hvorfor bærekraft er avgjørende for virksomheter som planlegger for fremtiden, og hvordan bærekraft gjennomføres i praksis. Etisk handelkonferansen vil inneholde inspirerende og utfordrende foredrag, IEHs nye konsept «transformers talk», panelsamtaler, interessent-torg, parallelle praktiske workshops og gode muligheter for nettverksbygging med relevante interessenter.

Privat og offentlig sektor i Norge, i samarbeid med myndigheter og sivil samfunn, viser allerede internasjonalt lederskap på bærekraftsagendaen. FNs bærekraftsmål, FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, lov om offentlige anskaffelser og Parisavtalen gir virksomheter muligheter til å sikre fremtiden. Bærekraftig handel kan gi konkurransefordeler i en verden der kunders, investorers og myndigheters krav og forventninger til bærekraft øker.

For å realisere disse mulighetene trengs transformativ ledelse, på liten og stor skala, i privat og offentlig sektor.  Etisk handel konferansen 2018 Lead or let die: sustainability transformed vil adressere nettopp dette. Toppledere i privat og offentlig sektor og internasjonale eksperter vil snakke om hvorfor bærekraft er avgjørende for at virksomheter skal ha livets rett, og hvordan det gjøres.

For mer informasjon om agenda, innledere, påmelding og praktisk informasjon gå til konferansens nettside: https://www.ethicaltradeconference.org

Vi gleder oss til å se deg på Norges viktigste møteplass for bærekraftig handel!