Initiativ for etisk handel

Etisk handel konferansen 2018 - Lead or let die: sustainability transformed

26. april 2018 - 26. april 2018
Kl. 08:30-15:30
Oslo, DogA
IEH - konferansen vil være tospråklig
https://www.ethicaltradeconference.org/

Initiativ for etisk handel (IEH), Norges ledende ressurssenter og flerpartsinitiativ for bærekraftige leverandørkjeder, inviterer til etisk handel konferansen 2018 - Lead or let die: sustainability transformed.

Vi lever på et kritisk tidspunkt i menneskehetens historie. I en tid preget av endring og usikkerhet, har behovet for transformativ ledelse på bærekrafts agendaen aldri vært større.

IEH samler toppledere, innkjøpsdirektører, innkjøpere, bærekraftsansvarlige og kommunikasjonsdirektører i privat og offentlig sektor, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og sivilsamfunn til en inspirerende dag hvor det skal diskuteres hvordan Norge kan styrke sin ledende posisjon på menneskerettigheter, miljø og bærekraft.

Privat og offentlig sektor i Norge, i samarbeid med myndigheter og sivil samfunn, viser allerede internasjonalt lederskap på bærekrafts agendaen. FNs bærekrafts mål, FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, lov om offentlige anskaffelser og Paris avtalen gir virksomheter muligheter til å sikre fremtidig drift. Dette kan gi konkurransefordeler i en verden der kunders, investorers og myndigheters krav og forventninger til bærekraft øker.

For å realisere disse mulighetene trengs transformativ ledelse, på liten og stor skala, i små og store virksomheter, i privat og offentlig sektor.  Etisk handel konferansen 2018 Lead or let die: sustainability transformed vil adressere nettopp dette. Toppledere i privat og offentlig sektor og internasjonale eksperter vil snakke om hvorfor bærekraft er avgjørende for virksomheter som planlegger for fremtiden, og hvordan bærekraft gjennomføres i praksis. 

Konferansen vil inneholde inspirerende og utfordrende foredrag,  IEHs nye konsept «transformers talk», panelsamtaler, parallell workshops og gode muligheter for nettverksbygging med relevante interessenter. Du vil høre fra: 

  • Louise Nicholls, Corporate Head of Human Rights, Food Sustainability and Food Packaging, Marks & Spencer
  • Stig Ebert Nilssen, Executive Vice President and CEO Orkla Care
  • Jan Christian Vestre, CEO, Vestre
  • Caroline Rees, President og co-founder, SHIFT
  • Kjetil M. Istad, CEO, Sykehusinnkjøp
  • Juliane Reinecke, Professor of International Management & Sustainability, King’s Business School, King’s College London
  • Hege Holter Brekke, CEO, Pierre Pobert Group
  • Camilla S. Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig – Næringspolitikk, VIRKE
  • Heidi Furustøl, daglig leder, IEH

Flere spennende innledere kommer på agendaen. Det er bare å glede seg! 

På det populære «interessenttorget» vil du møte Caritas, Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Dyrevernalliansen, Landsorganisasjonen (LO), Norges OECD-kontaktpunkt, Passion for Ocean, QuizRR, Swedish Textile Water Initiative, Transparency International, m.fl.

For mer informasjon om agenda, innledere, påmelding og praktisk informasjon gå til konferansens nettside: https://www.ethicaltradeconference.org/

Velkommen!