Initiativ for etisk handel

Seminar: Hvordan jobber NAV og Sykehusinnkjøp med menneskerettigheter?

14. februar 2018
Kl. 13:30-16:00
Fornebuporten – Grand Hall
Initiativ for Etisk Handel (IEH) og Medtek Norge
https://medteknorge.no/arrangement/seminar-hvordan-jobber-nav-og-sykehusinnkjop-med-menneskerettigheter/

Med FNs veiledende prinsipper fikk man en global norm (UNGP) som klargjør hvilke roller stater og næringsliv har i henholdsvis å beskytte mot og redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i tilknytning til næringsvirksomhet

Ns veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ble enstemmig vedtatt i 2011, men det er først de senere årene at det har fått rammeverket har fått sin rettmessige plass nasjonalt og i næringslivet (i stadig flere land). Essensen i rammeverket er:

  1. Myndigheter har en plikt til å beskytte innbyggere mot menneskerettighetsbrudd (PROTECT)
  2. Næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere rettighetene (RESPECT)
  3. Myndigheter og næringsliv har felles ansvar for å rette opp i brudd (REMEDY)

Metode er Aktsomhetsvurdering (Due Diligence) med hensyn til menneskerettigheter.

Agenda

  • Rammeverk og metode, Magne Paulsrud, IEH
  • Hvordan jobber NAV med menneskerettigheter og andre etiske problemstillinger? Praktiske eksempler, NN, NAV
  • Hvordan jobber Sykehusinnkjøp med menneskerettigheter og andre etiske problemstillinger? Praktiske eksempler, Pia Uhre Trulsen

Forberedelser

IEHs veileder beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering og oppfyllelse av §5.

Arrangementet er kun for medlemmer.

Påmelding her