Initiativ for etisk handel

IEH:Forum, Dyrevelferd - Hvilke krav bør stilles til leverandører av dagligvarer? (kun for medlemmer)

05. juni 2018
Kl. 09:00-11:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Som dagligvarebedrift kan det være vanskelig å vite hvilken dyrevelferdstematikk ulike dagligvareprodukter omhandler. Det kan også være en utfordring å vite hvilke dyreetiske krav som er mest relevant å stille til leverandørene. Dyrevernalliansen hjelper deg med å kartlegge hvilke produkter det bør prioriteres å stille leverandørkrav til, og hvilke krav det er strategisk lurt og realistisk å stille.

Bakgrunn

Erfaringer fra dagligvaresektoren er at mange bedrifter ønsker å sikre dyrevelferden i egne leverandørkjeder. De mangler imidlertid gjerne kunnskap om hvilke dyreetiske problemstillinger de bør kartlegge i sine leverandørkjeder, og hva som strategisk sett er lurt å prioritere. I dette forumet deler Dyrevernalliansen av sin erfaring med å hjelpe dagligvarebedrifter til å bli bedre på dyrevelferd, og fremhever vanlige problemstillinger norske dagligvareinnkjøpere må ta stilling til.

Program

  • Velkommen og introduksjon v/IEH
  • Innledning og diskusjon v/Marianne Kulø, Dyrevernalliansen

Det settes opp webinar for medlemmer utenfor Oslo. Meld deg på via påmeldingsskjemaet og skriv "webinar" i kommentarfeltet, så får du tilsendt lenke til deltakelse. 

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.