Initiativ for etisk handel

IEH:Forum for sportsbransjen (kun for medlemmer)

25.01, 21.03 og 31.05
IEH, Hausmannsgate 19
Reidun Blehr Lånkan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Praktisk workshop for medlemmer innenfor sport for å arbeide sammen om felles utfordringer, prioriteringer og tiltak innenfor miljøarbeidet.

Målgruppe

Forumet er for medlemmer innenfor sportsbransjen eller som har varer innenfor dette segmentet. Det passer for alle i virksomheten, men er spesielt egnet for bærekraft/CSR- og etisk handelsansvarlige.

Bakgrunn

Det har vært ønske om spesielt nettverksbygging innen sportsbransjen, da denne bransjen kan ha noe ulike utfordringer enn resten av tekstil/motebransjen. Det gjelder både land man operer i og spesifikke utfordringer knyttet til arbeidstakerrettigheter og miljø. Det er også noe spesifikke utfordringer knyttet til materialvalg, råvarevalg og produksjonsprosesser som skiller seg fra tekstilbransjen generelt. IEH har 12 sportsmedlemmer, i tillegg har flere medlemmer salg av sportsartikler.

Program

Felles arbeid knyttet til kartlegging og forbedring av miljøparametre i leverandørkjeden.

Påmelding

25.01.2018 -  kl: 12:00-14:30
21.03.2018 - kl: 9:00-11:30
31.05.2018 - kl: 9:00-11:30

https://doodle.com/poll/56wfppcypdacth2r

For medlemmer utenfor Oslo er det mulig å delta via webinar. Ta kontakt med din medlemsrådgiver for registreringslink.