Initiativ for etisk handel

IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med produsent (kun for medlemmer)

25. oktober 2018
Kl. 09:00-15:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold? Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra 1500 leverandører til det europeiske markedet.

Målgruppe:

Innkjøpere og Innkjøpsansvarlige, CSR- og etisk handelsansvarlige, merchandisers, logistikk og produktutviklere/designere

Innhold:

Kurset gir en overordnet forståelse av hvilken risiko (for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø- og korrupsjonsstandarder) din virksomhet står overfor, og hvordan du kan forebygge og håndtere denne risikoen gjennom samarbeid med leverandører om å bygge gode systemer for oppfølging av leverandørkjeden. Vi tar utgangspunkt i critical path improvement plan og ser blant annet på sourcingstrategi, intern organisering, leverandøroppfølging og forankring blant leverandører og i egen virksomhet. 

Læringsmål:

  • Forstå hvordan egen innkjøpspraksis kan forårsake brudd på etiske retningslinjer
  • Forstå av hvordan samarbeid med leverandører om innkjøpsprosedyrer kan redusere risiko for brudd
  • Kunne bruke critical path improvement plan som utgangspunkt for interne endringsprosesser som fører til ansvarlige innkjøpsrutiner.

Forkunnskaper:

Deltakere bør ha gjennomført IEHs Innføringskurs i etisk handel eller tilsvarende kunnskap om etisk handel og relevante utfordringer i produsentland. Deltakere må ha satt seg inn i virksomhetens innkjøps- og/eller sourcing strategi, mål og utfordringer på etisk handel området. Forståelse av virksomhetens prosedyrer for prissetting av produkter er en fordel.


Introvideo til kurset fra ETI.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 980. Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Frist for påmelding er en uke før kursstart. IEH tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. Påmelding er bindende. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel før kursdato uten gebyr. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato blir det lagt til et avmeldingsgebyr som tilsvarer 25% av kursavgiften. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved å la være å møte opp, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.