Initiativ for etisk handel

IEH:Kurs - Hvordan levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

14. mars 2018
Kl. 12:00-16:00
IEH, Hausmanns gate 19, Oslo

Hva må du vite om risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter om du leverer varer som møbler, tekstiler, eller leker til offentlig sektor? Ny § 5 i Lov om Offentlige Anskaffelser krever at alle offentlige innkjøpere tar hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve de nye lovkravene – og for å kunne fortsette å levere til offentlig sektor.

I juni 2016 vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser (LOA). §5 omhandler blant annet krav til etisk handel. Her heter det at «…oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter». Dette betyr at kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter ikke lenger kan forholde seg frivillig til risiko for brudd på disse grunnleggende rettighetene. Skal det anskaffes et risikoprodukt eller –tjeneste må oppdragsgivere stille etiske krav og følge opp kravene. Oppdragsgivere kan også diskvalifisere leverandører på bakgrunn av etisk handel.

Målgruppe:

Dette kurset passer for alle som leverer anbud til offentlig sektor. 

Innhold og læringsmål:

Du vil i løpet av dette kurset få god kjennskap til bakgrunnen for, og innholdet i de nye kravene i loven om offentlige anskaffelser (§5). Du vil skjønne hva offentlige oppdragsgivere vil gjøre for å kunne levere på de nye kravene. Og du vil få en grundig innføring i hva du som leverandør til offentlig sektor må levere på, og hvordan du kan gjøre det. 

Læringsmål

  • Dere skal kjenne bakgrunnen for og innholdet i ny §5.
  • Vite hva oppdragsgivere vil gjøre for å levere godt på §5. 
  • Vite hva §5 innebærer for dere som leverandører til offentlig sektor.

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper, annet enn at du svarer på anbud fra offentlig sektor, eller vurderer å begynne med det.  

Forberedelse og gjennomføring:

Det er fint om du på forhånd sender oss et eksempel på en anskaffelse du skal, eller har vært igjennom nylig. Denne bruker du som case på kurset, for å gjøre det mest mulig konkret og matnyttig.

Kurset gjennomføres ved hjelp av presentasjoner, caser og diskusjoner. 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEHs medlemmer: kr 750
  • Ikke-medlemmer: kr 2000

Avgiften inkluderer kursmateriell. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.