Etisk handel Norge

IEH:Workshop - Rapportering og målsetting (kun for medlemmer)

29. januar 2019
Kl. 09:00-14:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Har din virksomhet behov for hjelp til å utarbeide årsrapport til IEH eller å sette gode mål for etisk handel arbeidet i 2019? IEHs rådgivere guider dere gjennom rapporteringsmalen og jobber sammen med dere om utvikling av mål og indikatorer på måloppnåelse for din bedrift.

Målgruppe

Ledere og ansatte som har ansvar for eller deltar i rapportering og/eller etisk handel arbeidet og utarbeidelse av mål for bedriften.

Kursinnhold og gjennomføring

Workshop i to deler med fokus på rapportering om etisk handel i henhold til IEHs mal for årsrapport og utarbeidelse av SMARTe mål for etisk handel arbeidet. Faglig innledning og demonstrasjon v/IEH, gruppediskusjon, individuelt arbeid med årsrapport og mål for kommende periode, presentasjon av eget arbeid med tilbakemelding fra IEH og øvrige workshop-deltakere.

Del 1 - Rapportering 

  • Presentasjon og demonstrasjon av IEHs rapporteringsmal
  • IEHs rapporteringsmal som intern driver i arbeidet med etisk handel
  • IEHs rapporteringsmal som eksternt kommunikasjonsverktøy

Del 2 - Målsetting

  • Hvordan sette SMARTe mål?
  • Hvordan utarbeide gode måleindikatorer?

Læringsmål

  • Være i stand til å rapportere om framdriften i sitt arbeid med etisk handel.
  • Kunne utarbeide SMARTe mål og indikatorer på måloppnåelse for etisk handel arbeidet i 2019 og videre fremover.

Forkunnskaper og forarbeid

Deltakere bør ha gjennomført IEHs innføringskurs i etisk handel eller lignende. Alle deltakere må ha påbegynt arbeidet med årsrapporten og målsetting for 2019. Spørsmål og utfordringer med utfylling av rapporten og mål gir grunnlag for arbeidet på workshopen.

Alle deltakere må ha med egen pc.

Kursavgift

Gratis. (kurset er kun for IEHs medlemmer)

Bruk påmeldingsskjema under. Påmelding er bindende. 

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.