Initiativ for etisk handel

§5 i LOA - har du rutiner på plass? Informasjonsmøte dagen etter Anskaffelseskonferansen 2017

24. november 2017
Kl. 09:30-10:30
IEHs lokaler i Hausmansgate 19
IEH
Henrik Mollatt / henrik@etiskhandel.no / 909 83 301

§5 i lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelser der det er risiko for brudd på slike. I følge en leverandørundersøkelse utført av IEH og Anbud365 i september 2017 ser det ut til at mange offentlige virksomheter ikke har slike rutiner. IEH kan hjelpe med det – og mye annet.

  • Vil du vite mer om vår veileder og vårt opplæringsprogram på «Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser»?

  • Vil du vite mer om hva et medlemskap i IEH innebærer? 

IEH ønsker å invitere offentlige virksomheter til informasjonsmøte i våre lokaler (Hausmanns gate 19) fredag 24. november kl. 9.30 – 10-30 eller besøk oss på stand på Anskaffelseskonferansen 2017. IEH er Nordens største nettverk og ressurssenter på sitt felt. Vi har 168 medlemmer bestående av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter. Landets fremste offentlige virksomheter på etisk handel er medlem av IEH. I mange år har vi jobbet med offentlige og private virksomheter, og vi har gjort oss unike erfaringer i brytningspunktet mellom offentlig og privat sektor. På bakgrunn av dette har vi utviklet et kurs- og opplæringsprogram ingen andre kan tilby, samt en rekke ressurser og verktøy til bruk i risikoanskaffelser.

Hør mer om: 

IEHs nye veileder: «Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

  • I tillegg til ny veileder, er konkret rådgivning i anskaffelsesprosessen det medlemmer flest opplever som mest verdifullt.

Opplæringsprogram for offentlige oppdragsgivere. Det inneholder:

Nettverk / samarbeid mellom medlemmer

  • Medlemmene samles rundt ulike temaer for erfaringsutveksling, samarbeid og diskusjoner om utfordringer og god praksis. 

Bli en del av vårt nettverk

Av våre 168 medlemmer er 23 fra offentlig sektor. Disse er: Akershus fylkeskommune, Bane NOR SF, Bærum kommune, Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst, Helse Vest, Kristiansand kommune, Moss kommune, Nesodden Kommune, Norges arktiske universitet (UiT) , Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NSB, Norges teknisk -naturvitenskapelig universitet (NTNU), Oslo kommune, Rogaland Fylkeskommune, Sola kommune, Statsbygg, Stavanger kommune, Sykehusinnkjøp, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Stavanger (UiS).

Se fullstendig medlemsliste her: www.etiskhandel.no/Medlem/Medlemsoversik

Informasjon om IEH og fordeler med medlemskap

Meld deg på informasjonsmøte under, eller møt oss på stand på konferansen. Ønsker du mer informasjon kan du også kontakte seniorrådgiver Henrik Mollatt – på tlf: 909 83 301 eller e-post: henrik@etiskhandel.no. Lese mer om IEH på www.etiskhandel.no

Påmelding: informasjonsmøte hos IEH

Felt merket med * er nødvendige.